Kurs og seminarer

3. september 2019:

Håndtering av brudd på datasikkerhet i praksis

Tid 3. september 2019 kl. 08:30-10:00
Frokost og registrering fra kl. 08:00
Sted Hjorts lokaler | Akersgata 51, 0180 Oslo

Behandler din virksomhet personopplysninger, er du forpliktet til bruke dataen kun slik det er lovlig adgang til, samt å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til opplysningene. Brudd på slike forpliktelser kan skje som følge av intern svikt i virksomheten, mislighold hos databehandlere og andre samarbeidspartnere, eller urettmessig opptreden fra helt utenforstående. Ofte oppleves slike brudd som lyn fra klar himmel. Uavhengig av årsak stiller loven krav til hvordan man skal opptre i slike situasjoner.

943065362


I Hjort har vi lang erfaring med å bistå i håndteringen av slike situasjoner. Erfaring viser at grundig forberedelse er avgjørende for en god prosess både internt og forhold til myndighetene.

Foredraget fokuserer på praktiske håndtering når slike situasjoner oppstår. Hvordan kan og bør din virksomhet håndtere brudd på datasikkerheten innenfor dagens personvernlovgivning?

Claude A. Lenth har sin spisskompetanse innenfor arbeidsliv og teknologi. Han har jobbet med personvern i 20 år og bistår private og offentlige aktører innenfor alle bransjer.

Monica Syrdal er ekspert innenfor teknologi, media og kommunikasjon og arbeider blant annet med personvern. Hun har lang erfaring både som konsernadvokat og ekstern rådgiver.

Oppfølgingsmøte
Etter seminaret får deltakerne mulighet til et personlig møte på 20 minutter med en av foredragsholderne for å drøfte seminarets temaer videre. Her har du mulighet til å ta opp konkrete problemstillinger og få juridiske råd og innspill. Er dette av interesse, kryss av for oppfølgingsmøte eller kontakt marked@hjort.no.

Hjort-ukene 2019
Hjort-ukene er en årlig seminarrekke der vi hver morgen presenterer aktuelle problemstillinger. Du vil få servert god kaffe, juice og herlig frokost levert av Perlepikene. Seminarene holdes i våre lokaler i Akersgata 51 i Oslo, og det er kostnadsfritt å delta. Enkelte av seminarene blir raskt fulltegnet, så vi anbefaler å være tidlig ute med å reservere din plass. I etterkant av seminaret gir vi mulighet til et personlig møte med foredragsholderne for å drøfte seminarets temaer ytterligere.

Deltakerlisten vil bli kjent for ansatte i Hjort  

Kurset er ferdig.