Kurs og seminarer

17. januar 2019:

Gründerseminar: Fra oppstart til vekst

Tid 17. januar 2019 kl. 12:30-14:00
Lunsj og registrering fra kl. 12:00
Sted Hjorts lokaler, Akersgata 51, 0105 Oslo, 7. etg
pexels-photo-401107


Gründere møter ofte nye og ukjente utfordringer. Når energien skal brukes til utvikling av nyskapende tjenester og produkter, er det mange som blir sittende med tidkrevende administrative problemstillinger.

Advokatfirmaet Hjort inviterer deg som er gründer eller beslutningstaker i en oppstartsbedrift til seminar. Hjorts oppstartsteam gir en praktisk tilnærming til det du bør kjenne til ved etablering og i den videre vekstfasen. På seminaret gjennomgår vi blant annet:

  • Beskyttelse av ideen
  • Selskapsformer
  • Sentrale skatte- og avgiftsmessige forhold
  • Regulering av aksjonærrettigheter
  • Finansiering, som søknad om tilskudd/støtte
  • Personvern (GDPR)
  • Tjeneste- og leverandøravtaler

 

Foredragsholdere
Gründere, oppstarts- og vekstbedrifter er et satsingsområde hos Hjort, og vårt oppstartsteam har lang erfaring med rådgiving innenfor alle sentrale rettsområder.

Braaten er spesialist innenfor selskapsrett, transaksjoner, skatt og avgift. Han har lang erfaring med å bistå gründere og investorer i oppstarts- og vekstselskaper.

Enholm har lang fartstid fra norsk it-bransje, han er selv gründer og erfaring med selskapsdrift, prosjektledelse, styrearbeid og generell rådgiving. Enholm jobber daglig med personvern og avtale- og kontraktsrett.

Nøvik arbeider med kontraktsrett, personvern og immaterielle rettigheter (IPR). Hun har erfaring med å bistå bedrifter med rådgiving knyttet til beskyttelse av ideer og immaterielle verdier.

Oppfølgingsmøte
Etter seminaret gir vi mulighet til et personlig møte med foredragsholderne for å drøfte seminarets temaer ytterligere. Er dette av interesse, kryss av for «oppfølgingssamtale» eller kontakt markedskoordinator Elise Vevang Rogstad.

Deltakerlisten blir kjent for ansatte i Advokatfirmaet Hjort.

Kurset er ferdig.