Kurs og seminarer

29. august 2018:

Frokostseminar: Utvikling og utfordring i norske havner

Tid 29. august 2018 kl. 08:30-10:00
Frokost og registrering fra kl. 08:00
Sted Hjorts lokaler | Akersgata 51, 0180 Oslo
Energi og miljø_4


Advokatfirmaet Hjort ønsker velkommen til frokostseminar der ny havne- og farvannslov er i fokus. Vi drøfter behovet for omorganisering og omstrukturering av norske havner, og kommenterer innkomne høringssvar til lovforslaget. Videre ser vi nærmere på dagens forurensningslov og plassering av ansvaret for opprydding i forurenset sjøbunn.

Oppfølging av frokostseminaret
I etterkant av seminaret gir vi mulighet til et personlig møte med foredragsholderne for å drøfte seminarets temaer ytterligere.

 

Deltakerlisten vil bli kjent for ansatte i Hjort 

Kontakt Hjorts markedskoordinator for påmledning

Elise Vevang Rosgtad
481 11 444
elrog@hjort.no