Kurs og seminarer

26. september 2017:

Frokostseminar: "Tale er sølv, taushet er gull" - taushetsplikt i offentlig sektor

#Offentlighet og taushetsplikt
Tid 26. september 2017 kl. 08:30-10:00
Sted Hjorts lokaler i Akersg. 51, 0180 Oslo
Påmeldingsfrist 25. september 2017 kl. 12:00

Taushetsplikten gjelder for alle i statlig og kommunal forvaltning. Hva har du taushetsplikt om? Når kan du dele taushetsbelagt informasjon? Og hva er konsekvensene dersom taushetsplikten brytes?

Folder security whit  chain and padlock isolated

Vi inviterer til et frokostseminar som vil gi et praktisk innblikk i noen sentrale problemstillinger og dilemmaer tilknyttet taushetsplikt i offentlig sektor. Vi vil blant annet se nærmere på taushetsplikt i personalsaker.

Foredragsholdere er advokater fra Hjorts avdeling for offentlig sektor: Kristin Veierød, Camilla Selman, Kristian Brandt og Hilde Eck-Olsen.

Registrering og servering av frokost fra kl. 08:00. Det faglige starter kl. 08:30.

Seminaret er gratis. Begrenset antall plasser.

Velkommen!

Påmeldingsfristen er nå utløpt.