Kurs og seminarer

21. august 2017:

Frokostseminar: Rekkefølgekrav - hvor går grensen for hva som kan kreves?

#Eiendomsrett #Eiendomsutvikling #Plan- og byggesaker
Tid 21. august 2017 kl. 08:30-10:00
Sted Hjorts lokaler i Akersg. 51, 7. et., 0180 Oslo
Påmeldingsfrist 17. august 2017 kl. 12:00

Rekkefølgekrav er hovedregelen i planer for utbyggingsområder av en viss størrelse, men grensen for hvor langt kommunen kan gå er uavklart. Vi vil gjennomgå hovedreglene og utviklingen, og belyse hvor vi mener grenser går/bør gå.

608538394

Foredragsholdere Liv Zimmermann, Kristian Korsrud  og Jan Gudmund Aanerud fra Hjorts Eiendomsavdeling.

Fast eiendom har lenge vært et sentralt satsingsområde for Hjort. Vi har lang erfaring med bransjen og bistår en rekke større eiendomsaktører i alle faser av eiendomsprosjekter.

Start dagen med faglig påfyll, mingling og frokost hos oss.

Seminaret er gratis, begrenset antall plasser.

Velkommen!

 

Påmeldingsfristen er nå utløpt.