Kurs og seminarer

27. august 2018:

Frokostseminar: Plunder og heft, og forsering - både og, eller enten eller?

Tid 27. august 2018 kl. 08:30-10:00
Frokost og registrering fra kl. 08:00
Sted Hjorts lokaler | Akersgata 51, 0180 Oslo
Entreprise_4


En plunder og heft-situasjon løses ofte ved hjelp av ekstra ressurser, slik at kontraktens tidsfrister kan overholdes. Hjort inviterer til frokostseminar om hvordan man bør håndtere slike situasjoner for å unngå tap av kontraktuelle posisjoner. Vi ønsker å øke bevisstheten rundt sammenhengen mellom de to kravtypene, slik at man ikke taper krav, men er best mulig rustet til å håndtere situasjoner som kan oppstå.


Oppfølging av frokostseminaret
I etterkant av seminaret gir vi mulighet til et personlig møte med foredragsholderne for å drøfte seminarets temaer ytterligere.

Deltakerlisten vil bli kjent for ansatte i Hjort 
Kurset er ferdig.