Kurs og seminarer

21. august 2018:

Frokostseminar: Opparbeiding av vei i utbyggingsprosjekter

Tid 21. august 2018 kl. 08:30-10:00
Frokost og registrering fra kl. 08:00
Sted Hjorts lokaler | Akersgata 51, 0180 Oslo
Faset eiendom_3


Hjort inviterer til frokostseminar der utbyggere og andre interessenter får et overblikk over de rettslige rammene som gjelder ved krav om opparbeiding av vei i utbyggingsprosjekter. Våre advokater gjennomgår de reglene som gjelder, omfang av opparbeidelsen og hvordan veiplikten kan oppfylles gjennom utbyggingsavtaler, samarbeidsavtaler, minnelige avtaler og ekspropriasjon. Refusjonsreglene i plan- og bygningsloven blir også kommentert.

Oppfølging av frokostseminaret
I etterkant av seminaret gir vi mulighet til et personlig møte med foredragsholderne for å drøfte seminarets temaer ytterligere.

Deltakerlisten vil bli kjent for ansatte i Hjort 
Kurset er ferdig.