Kurs og seminarer

22. august 2017:

Frokostseminar: Ny tjenestemannslov - hvordan påvirker ny «Lov om statens ansatte» din virksomhet og ditt ansettelsesforhold?

#Foredrag #Ansettelse og avtaleforhold #Arbeidsrett
Tid 22. august 2017 kl. 08:30-10:00
Sted Nytt lokale: Hotel Bristol, Kristian IV's gate 7, 0164 Oslo
Påmeldingsfrist 17. august 2017 kl. 16:00

Den 12. juni vedtok Stortinget ny «arbeidsmiljølov» for rundt 160 000 ansatte i staten. Hvilke endringer medfører den nye loven, og hvilken betydning får endringene for statlige arbeidsgivere og ansatte?

iStock_000016738257Medium

Den nye loven er gitt kortnavnet «statsansatteloven», og erstatter någjeldende lov fra 1983 som har det noe gammelmodige navnet «tjenestemannsloven».

Loven om statens ansatte innfører regler som både stiller nye krav og gir nye muligheter for statlige virksomheter. På seminaret vil vi gjennomgå de viktigste endringene og betydningen disse har for arbeidsgivere og arbeidstakere i staten. Noen sentrale områder der den nye loven medfører endringer er:

  • Midlertidig ansettelser og konstitusjoner
  • Ansettelsesprosedyrer
  • Oppsigelser
  • Virksomhetsoverdragelser
  • Styringsretten

Foredragsholderne er advokatene Anne Marie Due og Kristian Nørgaard, og advokatfullmektig Trygve Harlem Losnedahl – alle fra Hjorts avdeling for Arbeidsliv og virksomhetsstyring.

Registrering og enkel frokost fra kl 08:15. Seminaret varer fra kl. 08:30-10:00.

Start dagen med litt faglig påfyll, mingling og frokost hos oss. Velkommen!

Påmeldingsfristen er nå utløpt.