Kurs og seminarer

8. mars 2018:

Frokostseminar: Minoritetsaksjonærers stilling

Tid 8. mars 2018 kl. 08:03-10:00
Frokost og registrering fra kl. 08:00
Sted Advokatfirmaet Hjorts lokaler i Akersgt. 51, 7. etg.
Påmeldingsfrist 7. mars 2018 kl. 12:00
dokomenter1


Aksjonærfellesskap med minoritetsposisjoner kan til tider være krevende å håndtere. Hjortadvokatene Anne Helsingeng og Sigve Braaten gjennomgår bruk av aksjonæravtaler som middel for å unngå konflikter. Aksjelovens bestemmelser om vern av minoritetsaksjonærer mot illojale disposisjoner er også et sentral tema for seminaret

 

Påmeldingsfristen er nå utløpt.