Kurs og seminarer

2. juni 2016:

Frokostseminar: Hvordan bruke og behandle personopplysninger i rekrutteringsprosesser?

#Internasjonale ansettelsesforhold #Personvern
Tid 2. juni 2016 kl. 08:30-10:00
Sted Hjorts lokaler, Akersgt. 51, 7. et., 0180 Oslo

Om muligheter, begrensninger og konsekvenser ved feil behandling av dataene.

_DSC2927_møterom_stoler_med_folk

Norske arbeidsgivere og rekrutteringsbyråer må forholde seg til et restriktivt regelverk for behandling av personopplysninger i rekrutteringsformål. I april 2016 vedtok EU-parlamentet en ny personvernforordning som fra 2018 vil erstatte dagens lokale personvernlovgivning i Norge og øvrige EU- og EØS-land. Når den nye forordningen trer i kraft vil Norges allerede strenge regelverk videreføres, og til en viss grad også skjerpes.

Advokatfirmaet Hjort inviterer til frokostseminar i samarbeid med rekrutteringsselskapet AG Johnsen om dagens regelverk og hva innskjerpingen vil innebære for norske arbeidsgivere og rekrutteringsselskaper.

Temaer

  • Hvilke regler gjelder for deling av personopplysninger med kunder, datterselskaper og på tvers av landegrensene?
  • Hva kan man lovlig spørre eller innhente informasjon om?
  • Hva kan man innhente av informasjon uten samtykke fra kandidaten?
  • Informasjonsplikt, lagring og sletting av opplysninger
  • Konsesjons- og meldeplikt overfor Datatilsynet
  • Informasjonssikkerhet og internkontroll

Vi belyser temaene fra et praktisk ståsted og i en setting som vil være en lett blanding av faglige tanker, vurderinger og musikalske innslag.

Foredragsholdere

 

Claud_A_Lenth (2)

Advokat Claude A. Lenth har arbeidet med personvern i over 17 år og har lang erfaring med rådgivning til arbeidsgivere og rekrutteringsfirmaer.

Han har sitt hovedarbeidsområde innenfor arbeidsrett, personvern og pensjon, og yter juridisk rådgivning til både norske og utenlandske selskaper samt offentlige virksomheter og privatpersoner.  

 

AG Johnsen og RoppestadGuro A. Johnsen og Knut Roppestad har lang erfaring innen Human Capital Solutions både nasjonalt og internasjonalt.

Guro A. Johnsen har lang erfaring fra internasjonale arbeidsgiver- og rekrutteringsforhold. Med base i Sveits bistår hun til daglig norske- og internasjonale selskaper i rekrutteringsprosesser på tvers av landegrenser.

Knut Roppestad har 14 års erfaring som organisasjonsrådgiver og -veileder. Hans hovedområder er topplederstøtte, konflikthåndtering og prosessfasilitering.

Roppestad er også en habil musiker som vil bidra med musikalsk pauseinnslag.

Velkommen til frokost, mingling og et faglig og kulturelt stimulerende seminar!

 

Kurset er ferdig.