Kurs og seminarer

14. juni 2018:

Frokostseminar: Hvem har ansvaret for å rydde opp i tidligere forurensning?

Tid 14. juni 2018 kl. 08:30-10:00
Sted Hjorts lokaler | Akersgata 51. | 7. etg
summer-1458129_960_720


Regjeringens nasjonale handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn er i gang, og i disse dager pålegger Miljødirektoratet virksomheter å rydde opp.

Advokatfirmaet Hjort og NHO inviterer til frokostseminar for å drøfte juridiske problemstillinger knyttet til forurensning på land og i vann. Vi ser nærmere på om dagens forurensningslov er i strid med Grunnloven § 97, og gir råd om hvordan virksomheter best kan håndtere påleggene.


Foredragsholdere:
Andreas Pihlstrøm, NHO
Frode A. Innjord, Advokatfirmaet Hjort 
Kristian Brandt, Advokatfirmaet Hjort
Cathrine Aulie, Advokatfirmaet Hjort


For medlemmer av Advokatforeningen vil det bli søkt om kurstimer for etterutdanning.

Kurset er ferdig.