Kurs og seminarer

20. august 2018:

Frokostseminar: Håndtering av varslinger og anonyme varslinger

Tid 20. august 2018 kl. 08:30-10:00
Frokost og registrering fra kl. 08:00
Sted Hjorts lokaler | Akersgata 51, 0180 Oslo
895031266


Hvordan skal ledelsen håndtere varslinger i en virksomhet? Når bør det gjennomføres ekstern gransking? Hvilke særlige problemstillinger oppstår det ved anonyme varsler? På frokostseminar hos Hjort drøfter noen av våre mest erfarne advokater disse spørsmålene.

Oppfølging av frokostseminaret
I etterkant av seminaret gir vi mulighet til et personlig møte med foredragsholderne for å drøfte seminarets temaer ytterligere.

 

Deltakerlisten vil bli kjent for ansatte i Hjort 

Frokostseminaret "Håndtering av varslinger og anonyme varslinger" er fulltegnet.

Kontakt Hjorts markedskoordinator hvis du ønske å bli satt på venteliste: elrog@hjort.no