Kurs og seminarer

24. august 2018:

Frokostseminar: Foretaksstraff og korrupsjon - hvor står vi og hvor går vi?

Tid 24. august 2018 kl. 08:30-10:00
Frokost og registrering fra kl. 08:00
Sted Hjorts lokaler | Akersgata 51, 0180 Oslo
814783350


Behovet for en revisjon av reglene om foretaksstraff og korrupsjon skal utredes på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Utredningen blir levert i januar 2020. Er revisjon av reglene nødvendig? Hvilke alternative modeller til straff fins det? Velkommen til frokostseminar hos Hjort der blant annet disse spørsmålene blir behandlet.

Oppfølging av frokostseminaret
I etterkant av seminaret gir vi mulighet til et personlig møte med foredragsholderne for å drøfte seminarets temaer ytterligere.

 

Deltakerlisten vil bli kjent for ansatte i Hjort

Ja, jeg vil gjerne delta på

Frokostseminar: Foretaksstraff og korrupsjon - hvor står vi og hvor går vi?

Navn er påkrevd
Gyldig epost er påkrevd
Telefon er påkrevd