Kurs og seminarer

24. august 2018:

Frokostseminar: Foretaksstraff og korrupsjon - hvor står vi og hvor går vi?

Tid 24. august 2018 kl. 08:30-10:00
Frokost og registrering fra kl. 08:00
Sted Hjorts lokaler | Akersgata 51, 0180 Oslo
814783350

 

Når er en ulovlig handling foretatt ‘på vegne av’ selskapet?
 
Reglene om foretaksstraff og korrupsjon skal nå utredes på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Vi diskuterer dagens regler for foretaksstraff, og hvorfor revisjon av reglene er nødvendig.
 
• Når kan et selskap holdes ansvarlig for oppdragstakers (agent/konsulent) handlinger?
 
• Når kan et morselskap holdes ansvarlig for forhold i datterselskap?
 
• Hva er betydningen av forebyggende handlinger?
 
• Hvilke alternative modeller til straff fins det?
 
Velkommen til frokostseminar hos Hjort der blant annet disse spørsmålene blir behandlet.

 

Oppfølging av frokostseminaret
I etterkant av seminaret gir vi mulighet til et personlig møte med foredragsholderne for å drøfte seminarets temaer ytterligere.

 

Deltakerlisten vil bli kjent for ansatte i Hjort
Kurset er ferdig.