Kurs og seminarer

22. august 2018:

Frokostseminar: Digitale trender og rettslige utfordringer

Tid 22. august 2018 kl. 08:30-10:00
Frokost og registering fra kl. 08:00
Sted Hjorts lokaler | Akersgata 51, 0180 Oslo
645606376


Velkommen til frokostseminar og få oversikt over relevant lovgivning innenfor digitaliseringsprosesser og databaserte arbeidsverktøy. Våre advokater behandler rettslige utfordringer knyttet til nye teknologier slik som blockchain og smarte kontrakter, skytjenester og kunstig intelligens.

Oppfølging av frokostseminaret
I etterkant av seminaret gir vi mulighet til et personlig møte med foredragsholderne for å drøfte seminarets temaer ytterligere.

 

Deltakerlisten vil bli kjent for ansatte i Hjort 
Kurset er ferdig.