Fri hver fredag - med 40 timers uke?

Regjeringen foreslår endring av reglene om gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Endringene vil gjøre det enklere å etablere arbeidstidsordninger tilpasset for eksempel pendlere og å etablere hensiktsmessige skift- og turnusordninger.

Old wooden cabin in the snow coverd mountain

I Prop 39 L og Prop 48 L foreslår regjeringen en rekke endringer i arbeidsmiljøloven, herunder en endring av reglene om gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Endringene vil gjøre det enklere å etablere arbeidstidsordninger tilpasset for eksempel pendlere og å etablere hensiktsmessige skift- og turnusordninger.

Avtale mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker

Dersom de nye reglene blir vedtatt innebærer det blant annet at arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker kan avtale at det skal arbeides inntil 10 timer per dag. En 40 timers arbeidsuke kan altså for eksempel fordeles på 4 dager a 10 timer, og arbeidstaker kan da ha fri en dag i uken uten å gå ned i stillingsprosent.  Eller arbeidstaker kan arbeide 5 timer to dager i uken, og 10 timer de øvrige tre dagene.  Forslaget åpner også for arbeidstidsordninger hvor det for eksempel arbeides 48 timer fordelt på 5 dager i uke 1 og 32 timer fordelt på 4 dager i uke 2.

Avtale mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte

Regjeringen foreslår også at arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomheter som er bundet av tariffavtale kan avtale at det skal arbeides inntil 12,5 timer per dag. En slik avtale kan for eksempel gå ut på at en 40 timers arbeidsuke fordeles med 4 timer mandag og 12 timer tirsdag, onsdag og torsdag.  Eller det kan etableres turnusordninger med vakter på inntil 12,5 timer, men hvor det ikke arbeides mer enn 54 timer i en enkelt uke.   

Det er greit å være klar over at en virksomhet ikke trenger å være medlem av en arbeidsgiverorganisasjon for å være bundet av tariffavtale. En virksomhet kan selv inngå en tariffavtale med en fagforening. Det er videre slik at det ikke skal så mye til før arbeidstakere anses å ha dannet en fagforening. Enhver sammenslutning av arbeidstakere som har til formål å vareta arbeidstakernes interesser overfor deres arbeidsgivere er å anse som en fagforening.