Fornybar energi

Vindkraft

De grønne sertifikatene har gjort vindkraft mer lønnsomt, og mange utenlandske investorer er interesserte i norsk vindkraft siden man ikke har de samme eierskapsbegrensningene som for vannkraften.

iStock_000003145980Large

Utenlandskabler og ny teknologi gjør også at stadig flere vindkraftprosjekter blir realisert. Hjorts advokater bistår ved alle ledd i utbyggingsprosjekter, og ved transaksjoner og omorganiseringer.