Fornybar energi

Vannkraft

Hjorts advokater bistår ved spørsmål om konsesjonsplikt, ved utbygginger (både nye og O/U-prosjekter), ved fornyelse og revisjon av konsesjon, og generelt ved spørsmål knyttet til konsesjonsvilkår og kraftskatt.

demning_kraftanlegg