Fornybar energi

Transaksjoner og omorganisering

Hjort har bred selskapsrettslig erfaring, og vår faggruppe bistår sammen med selskapsrettsgruppen i tilknytning tiltransaksjoner innen energisektoren.

I slike saker er vår konsesjonsrettslige kompetanse viktig, og vi betjener også de konkurranserettslige spørsmål slike saker kan reise. Vi bistår også flere aktører i fornybarbransjen i forbindelse med de nye reglene i energiloven, som innebærer at nettvirksomhet må skilles ut fra annen virksomhet, og det stilles også krav til at nettvirksomhet ikke kan eies av enheter med virksomhet innenfor produksjon eller omsetning av elektrisk energi. Fristen for omorganisering er 1. januar 2021, og vårt generelle råd er at det med stadig færre og større nettselskaper haster å gå i gang med omorganisering for å sikre seg en posisjon i markedet

Siste saker om Transaksjoner og omorganisering

Ny Hjort Journal: Store endringer for nettselskapene