Fornybar energi

Skattlegging av kraftforetak

Det er flere skattarter som er særegne for kraftbransjen. For vannkraftproduksjon gjelder dette naturressursskatt og grunnrenteskatt, men også eiendomsskatten er sentral fordi produksjonsanleggene og nettanleggene verdsettes etter særlige regler. Hjorts advokater har bistått ved flere sentrale rettssaker de senere år.

Flere av våre advokater har tidligere arbeidet med kraftverksbeskatning i forvaltningen, mens andre av våre advokater har  særlige kvalifikasjoner knyttet til  mer generelle juridiske problemstillinger i kraftbransjen. Dette gjør at vi kan gi svært kvalifisert rådgivning innenfor dette området.

Siste saker om Skattlegging av kraftforetak

Finansiering av kraftforetak - gjeld eller egenkapital?

Oppsummering av sentrale skatte- og avgiftsnyheter i 2014

Selskaps- og skatterettslige konsekvenser