Konsesjon

Hjort har bred erfaring med rådgivning i konsesjonsrettslige problemstillinger knyttet til blant annet energiloven, industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven.

Vi bistår blant annet ved utarbeidelse av konsesjonssøknader, revisjon av konsesjoner og spørsmål knyttet til regelverket for konsesjonsvilkår, så som konsesjonsavgift og konsesjonskraft.

Siste saker om Konsesjon

Et bedre organisert strømnett