Fornybar energi

Konkurranserett og offentlige anskaffelser i energisektoren

Hjort har solid kompetanse og erfaring med konkurranserettslige spørsmål og offentlige anskaffelser, særlig knyttet til energibransjen.

Siste saker om Konkurranserett og offentlige anskaffelser i energisektoren

Kommunereformen; Følger for kommuneøkonomien på kraftsektoren