Fornybar energi

Grunn- og rettighetserverv

Både nettanlegg, damanlegg, kraftstasjon mv. som er nødvendige i fornybar energi-produksjon er arealkrevende. Våre advokater har lang erfaring med bistand i forhandlinger om rett til fast eiendom, fallrettigheter og andre rettigheter, og i eventuelle rettslige prosesser/ekspropriasjon og skjønn der dette blir nødvendig.

Se også ekspropriasjons- og skjønnsrett.

Siste saker om Grunn- og rettighetserverv