Fornybar energi

Vi er et full-service advokatfirma når det gjelder fornybar energi.

iStock_000003145980Large

Våre advokater bistår blant annet med: Transaksjoner og omorganisering, vannkraft, vindkraft, fjernvarme, nettanlegg og nettregulering, kraftmarked / krafthandel, kraftskatt, grunn- og rettighetserverv, entrepriseavtaler, konkurranserett og offentlige anskaffelser i energisektoren.

Siste saker om Fornybar energi

Frokostseminar: Omstrukturering i kraftbransjen - hvordan bør aktørene tilpasse seg, hvorfor og når?

Finansiering av kraftforetak - gjeld eller egenkapital?