Foredrag og kurs fra Hjort

Mange av Hjorts advokater benyttes hyppig som foredragsholdere innenfor en rekke fagområder og temaer. Nedenfor er eksempler på slike kurs og foredrag. Ta gjerne kontakt om et lignende bidrag fra Hjort er interessant for din virksomhet.

Camilla_Selman_farger

21. september: Nyvinningen SKIFTkonferansen setter søkelys på arbeidsrett i sitt første arrangement, og Camilla Selman er paneldeltaker.

27. april: Ida Westvang holdt innlegg og deltok i paneldebatt på seminar i Larvik om vergemål og behov for fremtidsfullmakter.

25. april: Hanne Camilla Zimmer foreleste på frokostseminar hos Factlines, om kravet til rutiner for oppfølgning av leverandørkjeden etter den nye anskaffelsesloven § 5. 

20. april: Frank Almås holdt innelgg på årsmøtet i Norsk forening for bygge- og entrepriserett, med temaet Partenes ansvar overfor tredjemenn i entreprisekontrakter.

20. april: Liv Zimmermann holdt kurs på Senter for eiendomsfag og deres eiendomsstudier, i modulen Eiendom og jus.

17. og 31. mars: Erik Keiserud foreleste om utkastet til ny straffeprosesslov på Aktørkonferansen i Trondheim og Molde.

21. mars: Kristian Brandt foreleste på JUS' kurs om offentleglova, om lovendringer og rettspraksis siste år.

8. mars: Kristin Bjella foreleste om industrikonsesjonsloven på det årlige JUS-kurset i energi- og miljørett.

7. februar: Anne Marie Due og Kristian Nørgaard holdt foredrag for Norsk Arbeidsrettslig Forening (NARF) om styringsrettsdommen/seniortiltak.