Skatt ved generasjonsskifter

Advokatfirmaet Hjort har en storfamilie-, arv- og skifterettsavdeling. Den spesialkunnskap denne avdelingen besitter sammenholdt med vår kunnskap innen for skatte- og avgiftsrett gjør at vi kan gi svært god bistand ved generasjonsskifter.
Advokat Helge Johannessen har opparbeidet særlig kunnskap om arveavgift, blant annet i forbindelse med rollen som sekretær for Arveavgiftsutvalget (NOU 2000:8) da han arbeidet i Finansdepartementet.

Siste saker om Skatt ved generasjonsskifter

Oppsummering av sentrale skatte- og avgiftsnyheter i 2014