Fradragsrett for tap på krav

Registrerte næringsdrivende har på bestemte vilkår rett til å korrigere utgående merverdiavgift dersom debitor ikke betaler. Korrigeringen skjer ved fradragsføring i omsetningsoppgaven. Artikkelen tar for seg vilkårene for fradragsføring.

Morten_Fjermeros

Les artikkelen her.