Europa-, konkurranse- og statsstøtterett

EØS-avtalen griper inn i norsk rett på stadig flere områder. Mange av de rettsspørsmål som norske jurister daglig tar stilling til har sin opprinnelse i en EU-regel som er tatt inn i norsk lovgivning. I tillegg har EØS-avtalen selv en rekke bestemmelser, for eksempel om fri bevegelighet av varer, tjenester, personer og kapital, som har betydning i Norge.

I konkrete saker kan det oppstå spørsmål om en forordning eller et direktiv er korrekt gjennomført i norsk rett, eller om norsk lov er i strid med EØS-avtalens grunnleggende friheter. Våre advokater har bred erfaring med slike spørsmål. Vi bistår både med utredning og rådgivning om de rettslige problemstillingene, samt med klager til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og ved behov, søksmål for nasjonale domstoler. Flere av våre advokater har også tidligere jobbet i ESA.

Chambers /Legal 500

Siste saker om Europa-, konkurranse- og statsstøtterett

Høyesterett returnerer Fosen-Linjen-saken til Luxembourg: Frem og tilbake er like langt, men gir det samme resultat?

Frostating lagmannsrett avviser EFTA-domstolens uttalelse i sak om oppdragsgivers erstatningsansvar i anskaffelsessaker

Ny uttalelse fra EFTA-domstolen om oppdragsgivers erstatningsansvar i anskaffelsessaker