Europa-, konkurranse- og statsstøtterett

Konkurranserett

Enklere, men strengere anskaffelsesregler for bruk av underleverandører

KOFA: Offentlige innkjøpere kan ikke slutte seg til avtaler inngått av andre

Tøffere tak mot ulovlige direkteanskaffelser

Prosjektsamarbeid i anbudskonkurranser - når er det i strid med konkurranseloven?