Erling_O_Lyngtveit

Erling Olav Lyngtveit

Ansatt Partner - Møterett for Høyesterett

Arbeidserfaring

 • 2019 - : Ansatt Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2010 - 2018: Partner Advokatfirmaet Hjort DA
 • 1990-2010: Partner Advokatfirmaet Stenberg-Nilsen, Christophersen & Lyngtveit ANS / Advokatfirmaet Lyngtveit & Co. ANS
 • 1989-1990: Ansatt advokat Advokatfirmaet Stenberg-Nilsen & Christophersen
 • 1983-1988: Statsadvokat, Eidsivating statsadvokatembeter og Riksadvokatembetet
 • 1980-1983: Riksadvokatfullmektig, Riksadvokatembetet
 • 1979-1980: Dommerfullmektig, Holt sorenskriverembete
 • 1978: politifullmektig, Kristiansand politikammer

Utdanning

 • 1978: Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

Medlemskap / tillitsverv

 • Nåværende:
 • Medlem av styret i Norsk Orthoform Depot AS
 • Medlem av Den Norske Advokatforening
 • Tidligere:
 • 2010-2012:Leder av Den Norske Advokatforenings lovutvalg for strafferett og straffeprosess
 • 2006-2012Medlem av Advokatbevillingsnemnden
 • 2009-2010: Leder av styret i Lyngtveit, Sulheim & Co. AS
 • 2008-2010: Medlem av Den Norske Advokatforenings lovutvalg for strafferett og straffeprosess
 • 2007-2010: Leder av styret i Burum AS
 • 2006-2007: Medlem av Den Norske Advokatforenings disiplinærutvalg for Oslo krets
 • 2005-2009: Varamedlem til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
 • 2001-2009: Fast forsvarer for Høyesterett
 • 1994-2010: Leder av styret i AS Magnusgården
 • 1992-1996: Medlem av Det særskilte etterforskningsorgan for Eidsivating (SEFO)
 • 1990-1995: Medlem av Kredittilsynets granskningsutvalg ("Wiker-utvalget")
 • 1984-1986: Leder av Påtalemyndighetens beredskapsutvalg

Annet

Foredrag og forelesninger over emner innen strafferett, straffeprosess, profesjonsansvar og profesjonsetikk for bl.a. Universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, Den norske Lægeforening, diverse sykehus, Riksadvokatembetet, Justisdepartementet, Politihøgskolen, Tolldirektoratet, domstoler og Domstoladministrasjonen.

Språk

 • Engelsk