Erik_Keiserud

Erik Keiserud

Ansatt Partner - Møterett for Høyesterett

Erik Keiserud har omfattende prosedyreerfaring og har i ulike ratinger, både nasjonalt og internasjonalt, blitt kåret som en av landets ledende prosedyreadvokater. Han har en meget bred praksis både innenfor forretningsjuss og strafferett, og har de senere år blitt kåret til "årets allrounder" på grunn av bred fagkunnskap i Finansavisens årlige advokatundersøkelse. Han har også i de senere år vært hyppig benyttet som voldgiftsdommer. Erik Keiserud har møterett for Høyesterett og har sammen med andre advokater i Advokatfirmaet Hjort DA hatt store oppdrag for norske selskap, bl.a. Statoil, Telenor og DNB. Han har også bred erfaring innenfor kontraktsrett, erstatningsrett og fast eiendoms rettsforhold, herunder samisk reindrift. Erik Keiserud har omfattende praksis innenfor strafferett, og var i perioden 2003-2010 en av fem faste forsvarere i Høyesterett. Han har vært formann i regjeringsoppnevnte utvalg innenfor straffeprosess. Han har i flere år vært fast forsvarer i Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett, og har sammen med lagdommer Hans Kr. Bjerke og assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther skrevet Kommentarutgaven til straffeprosessloven som regnes som et standardverk innenfor sitt område. Erik Keiserud var styreleder i Den Norske Advokatforening fra 2012-2016, leder for den offentlige administrasjonen av UNI Storebrand i 1992-1993 og styreleder for Statens Bankinvesteringsfond i 1999-2004. Han er styreleder Familien Blix fond til fremme av medisinsk forskning. Han var medlem av hovedstyret i Redd Barna fra 2010-2014.  

Arbeidserfaring

 • 2019- Ansatt Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2016 - 2018 Advokat i kontorfellesskap, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 1989 - 2015 Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 1986 - 1989 Advokat, Regjeringsadvokaten
 • 1971 - 1986 Byråsjef/underdirektør, Justisdepartementets lovavdeling

Utdanning

 • 1975 - 1976 Cambridge University, Diploma Comparative Law
 • 1970 Cand. jur., Universitetet I Oslo

Rangering

 • Legal 500: Dispute resolution
 • Chambers & Partners Global: Dispute Resolution
 • Chambers & Partners Europe: Dispute Resolution
 • Finansavisens "Advokatundersøkelsen": Årets allrounder, Sivil Prosess og Økonomiske straffesaker.
 • Practical Law Company: Dispute Resolution
 • Who's Who Legal: Dispute Resolution

Medlemskap / tillitsverv

 • Nåværende
 • Styreleder, Familien Blix Fond til fremme av medisinsk forskning
 • Tidligere
 • Styreleder, Folketrygdfondet
 • Medlem, Hovedstyret Redd Barna
 • 2012 - 2016 Styreleder, Den Norske Advokatforening
 • 2000 - 2010 Styreleder, Norsk Eiendomsinformasjon AS
 • 1994 - 2004 Styreleder, Statens Bankinvesteringsfond

Annet

PUBLIKASJONER "Kommentarer til straffeprosessloven", 4. utg. sammen med lagdommer Hans Kr. Bjerke og assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther, 2011 "Kommentarer til oreigningsloven", 3. utgave sammen med advokat Kristin Bjella (H), "Public inquiries", Tidsskrift for norsk rettsvitenskap, 1977

Språk

 • Engelsk