Else_Bugge_Fougner (2)

Else Bugge Fougner

Ansatt Partner - Møterett for Høyesterett

Else Bugge Fougner er tilknyttet firmaets avdeling for arbeidsrett. Hun har betydelig erfaring både som gransker og som forsvarer for personer utsatt for granskning og straffeforfølgning. Hun har omfattende prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser innen sivil- og strafferett og har ført et stort antall saker i Høyresterett. Else Bugge Fougners praksis omfatter utstrakt rådgivning overfor næringslivet både innen forretningsjuss og strafferettslige spørsmål. Rådgivningen trekker betydelige veksler på hennes lange erfaring som styreleder og -medlem i en lang rekke ulike virksomheter, som blant annet inkluderer styrelederposisjonen i Kommunalbanken AS, i Eksportkreditt Norge AS og en femårsperiode som nestleder i styret i Kredittilsynet.

Arbeidserfaring

 • 2019 - : Ansatt Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2016 -2018: Advokat i kontorfellesskap, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 1991 - 2016 Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 1990 - 1991 Amanuensis, Universitetet i Oslo
 • 1989 - 1990 Justisminister
 • 1975 - 1989 Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 1972 - 1975 Advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 1971 - 1972 Utredningssekretær, Sosialdepartementet

Utdanning

 • 1971 Cand. jur., Universitetet I Oslo

Rangering

 • Legal 500 - Employment and Dispute resolution
 • Chambers and Partners Global
 • Chambers Europe 2013 - Dispute Resolution and Employment

Medlemskap / tillitsverv

 • Medlem i Den Norske Advokatforening
 • Styreleder, Eksportkreditt Norge AS
 • Styreleder, Kommunalbanken AS
 • Styremedlem, Aker Kværner Holding AS

Språk

 • Engelsk