Eiendomsrett

Tomtefeste

Menneskerettskonvensjonen inn i tomtefesteloven