Eiendomsrett

Øvrig fast eiendom

Hjort satser på å være en ledende rådgiver innenfor fast eiendom og vi legger stor vekt på å være oppdatert innenfor alle sider av fagområdet.

Hjort er eksperter på fast eiendom.

Våre advokater har spisskompetanse innen spesielle områder, samtidig som vi har betydelig erfaring og kompetanse innen fast eiendom generelt, noe som gjør vi kan bistå i alle typer eiendomssaker.

I tillegg til sakstyper som er nærmere omtalt under spesialiserte områder fremheves at vår kompetanse innen fast eiendom også omfatter blant annet:

  • hevd og servitutter
  • grunnforurensning
  • naborett
  • vann- og avløp
  • tinglysing
  • dokumentavgift
  • jordskifte
  • konsesjon
  • kulturminner/fredning
  • naturmangfold

Siste saker om Øvrig fast eiendom

Ny dom om grunneiers plikt til å overta bebyggelsen ved avvikling av tomtefeste

Foreldelse av krav på årsgebyr for vann - ny dom fra Borgarting lagmannsrett