Deltar på menneskerettsseminar i Kina

Advokat Nicolai V. Skjerdal deltar som foredragsholder på The International Seminar on the Protection of Detainees' Rights i Chendu City, Sichuan, Kina, 6. - 8. november 2017. Seminaret arrangeres av Ombudsmannen og Kinas riksadvokatembete - The Supreme People's Procuratorate (SPP)

Nicolai_Skjerdal_color

På seminaret deltar 80 representanter fra påtalemyndingheten på nasjonalt nivå (SPP), statsadvokater og politiadvokater på provinsnivå, dommere, representanter fra politiet, fengselsvesenet og andre rettshåndhevere i strafferettspleien, forsvarsadvokater, juss-professorer og foredragsholdere og forskere fra det juridiske miljøet i Kina.

Formålet med seminaret er å styrke kunnskapsnivået hos rettshåndhevere og relevante aktører i Kina om norske og internasjonale standarder på menneskerettigheter - særlig de som er nedfelt i internasjonale konvensjoner som Kina har ratifisert, f.eks. "Convention Against Torture". Internasjonal erfaring viser at økt kunnskap hos rettshåndhevere og relevante aktører er en viktig forutsening for respekt og gjennomføring av menneskerettigheter i alle land.

Bakgrunn for prosjektet

I årene 1997-2010 avholdt Norge og Kina hvert år "Sino-Norwegian Roundtable on the Rule of Law and Human Rights" på minister/viseministernivå. Den norske Ombudsmannen og Kinas riksadvokatembete (SPP) har vært deltakere under rundebordskonferansene. Siden begge institusjonene har tilsynsansvar for fengsler, ble det innledet et justissamabeid for å utveksle erfaringer. I årene 2005-2010 omfattet samarbeidet organisering av 7 studiebesøk til Norge og 6 fagseminarer i Kina for å styrke kunnskapsnivået hos rettshåndhevere i Kina. Tilsammen deltok over 800 representanter fra SPP, Ministry of Justice, Ministry of Public Security, statsadvokater, dommere, fengselsledere/-ansatte, forsvarsadvokater samt andre rettshåndhevere i Kina. Temaer man særliog fokuserte på var strafferettspleie, rettsstatsbygging og godt styresett.