2017

Finansiering av kraftforetak - gjeld eller egenkapital?