2013

Oppdragsgivers ansvar for lønn- og arbeidsvilkår hos utenlandske underentreprenører