2011

Ikke glem gjennomføringsforbud ved oppkjøp

EU-Kommisjonen med retningslinjer om anskaffelsesreglenes anvendelse på samarbeid mellom offentlige aktører

Den 4. oktober 2011 publiserte Kommisjonen et såkalt "Commission Staff working paper" om anskaffelsesdirektivets anvendelse på samarbeid mellom offentlige aktører. Kommisjonens arbeidsdokument er foreløpig siste innspill i debatten om i hvilken utstrekning anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse når offentlige aktører samarbeider om å dekke sitt behov for varer og tjenester, snarere enn å kjøpe ytelsene i det private markedet.