2010

Konkurranseklausuler - nytt forslag

I arbeidskontrakter er det blitt mer vanlig å ta inn regler om hvorvidt arbeidstaker etter endt arbeidsforhold kan delta i eller arbeide for konkurrerende virksomhet mv. I september 2008 leverte Advokatfirmaet Hjort DA på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet en utredning vedrørende konkurranse-, kunde- og ikke-rekrutteringsklausuler. Utredningen ble sendt på høring med høringsfrist 1. november 2010.