2009

Goodwill eller immaterielt driftsmiddel

Ved overdragelse av virksomhet kan kjøper avskrive ervervet goodwill med 20 prosent i året av gjenværende saldo. Til sammenligning kan ervervet, immaterielt driftsmiddel bare avskrives hvis verdifallet er åpenbart eller verdifallet er lineært over levetiden (gjelder dersom det immaterielle driftsmiddelet er tidsbegrenset). På grunn av denne forskjellen er det viktig å trekke grensen mellom erverv av goodwill og erverv av immaterielt driftsmiddel.