februar 2017

Hjort fremdeles på topp i Prosedyre - Advokatundersøkelsen 2017

Foreldelse av krav på årsgebyr for vann - ny dom fra Borgarting lagmannsrett