februar 2017

Foreldelse av krav på årsgebyr for vann - ny dom fra Borgarting lagmannsrett