november 2017

Ny uttalelse fra EFTA-domstolen om oppdragsgivers erstatningsansvar i anskaffelsessaker