november 2016

I forliksforhandlinger med det offentlige? Pass på anskaffelsesreglene!

Byggherrens krav på erstatning ved fratatt utbedringsrett