Christopher B Eriksen lite bw

Christopher Bårtvedt Eriksen

Senioradvokat

Christopher B. Eriksen arbeider hovedsakelig innenfor fast eiendoms rettsforhold og kontrakts- og entrepriserett, i tillegg til strafferett.

Arbeidserfaring

  • 2015 Advokat Advokatfirmaet Hjort DA
  • 2012-2014 Dommerfullmektig Øvre Romerike tingrett
  • 2010-2012 Advokatfullmektig / advokat Advokatfirmaet Hjort DA

Utdanning

  • 2009 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo

Medlemskap / tillitsverv

  • Medlem av Den norske advokatforening

Språk

  • Engelsk