Christian_ B_Hjort_2

Christian B. Hjort

Partner - Møterett for Høyesterett

Christian B. Hjort har lang erfaring fra et bredt spekter av sivile saker og økonomiske straffesaker. Hjort har gjennom årene representert selskaper og privatpersoner i en rekke høyprofilerte økonomiske straffesaker vedrørende blant annet korrupsjon, innsidehandel, markedsmanipulasjon, økonomisk utroskap og skattesvik. Blant de siste års saker kan nevnes: Oslo tingrett (januar – april 2018) forsvaroppdrag for et børsnotert seismikkselskap tiltalt av Økokrim for medvirkning til skattesvik knyttet til leterefusjon under petroleumsskatteloven, Oslo tingrett (november 2017) forsvarer for administrerende direktør i Hexagon AB tiltalt for innsidehandel i Next Biometrics ASA, og Asker og Bærum tingrett (september 2017) forsvarer for en tidligere salgsrepresentant i Kongsberg Defence Communication AS tiltalt av Økokrim for økonomisk utroskap mot selskapet i forbindelse med bruk av mellommenn i Romania. Christian B. Hjort har også ført flere økonomiske straffesaker av prinsipiell interesse for Høyesterett. Han bistår også regelmessig selskaper og organisasjoner med compliance- og anti-korrupsjonstiltak, og med eksterne og interne granskninger.  

Arbeidserfaring

  • 1995 - pt: Partner i Advokatfirmaet Hjort DA
  • 1989 - 1995: Ansatt advokat i Advokatfirmaet Hjort DA
  • 1988 - 1989: Dommerfullmektig ved Flekkefjord herredsrett
  • 1988: Førstekonsulent i Kredittilsynet, verdipapirseksjonen
  • 1987: Vit.ass. institutt for strafferett og kriminologi, Universitetet i Oslo

Utdanning

  • 1987 Cand.jur. Universitetet i Oslo

Rangering

  • Christian B. Hjort rangeres høyt i norske og utenlandske rangeringer innenfor økokonomiske straffesaker, herunder i Finansavisens årlige rangeringer og i Who's Who Legal.

Språk

  • Engelsk