Charlotte_Kirkeby_Hauge

Charlotte Kirkeby Hauge

Advokatfullmektig

Charlotte Kirkeby Hauge har sin hovedtilknytning til avdelingen for entreprise.

Arbeidserfaring

  • 2016- Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
  • 2016 Praktikantopphold Nordhordland tingrett
  • 2016 Trainee hos advokatfirmaet Harris DA
  • 2015 Trainee hos advokatfirmaet Selmer DA
  • 2014 Trainee hos advokatfirmaet Wiersholm DA

Utdanning

  • 2011-2016 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen

Medlemskap / tillitsverv

  • Medlem av Advokatforeningen
  • Medlem av Juristforbundet
  • Styremedlem, Pqa AS
  • Styremedlem, Schouterrassen borettslag