Cathrine_Aulie (3) 260916

Cathrine Aulie

Advokat

Cathrine Aulie arbeider med rådgivning og tvisteløsning innen fast eiendom, generell kontraktsrett og entrepriserett. Hun har særlig kompetanse innen miljørett, blant annet forurensningsrett, områdevern og naturmangfoldloven.

Arbeidserfaring

 • 2012 - Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2014 - 2016 Dommerfullmektig, Moss tingrett
 • 2012 - 2014 Ansatt advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2010 - 2012 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
 • 2009 - 2010 Vitenskapelig assistent, Universitetet i Oslo, Institutt for offentlig rett
 • 2007 - 2010 Praktikantopphold ved ulike advokatkontorer i Oslo
 • Annet:
 • 2012 - Kursholder i miljørett, Universitetet i Oslo
 • 2010 - 2013 Foreleser i miljørett, naturmangfoldloven, Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås

Utdanning

 • 2010 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2009 Valgfag, Université Paul Cézanne, Aix-en-Provence

Medlemskap / tillitsverv

 • Medlem i Den Norske Advokatforening

Annet

Publikasjoner: "Vern av naturmangfold i EU og Norge - en sammenligning med vekt på myndigheters plikter og ansvar etter EUs naturverndirektiver og naturmangfoldloven", Miljørettslige studier nr. 35, Institutt for offentlig retts skifteserie nr. 3/2011 Forfatter i Norsk Lovkommentar, naturmangfoldloven (Gyldendal)