Camilla_Selman

Camilla Selman

Partner - Møterett for Høyesterett

Camilla Selman er spesialist i arbeidsrett, forvaltningsrett og prosedyre. Hun har også arbeidet mye med andre problemstillinger tilknyttet det offentlige, herunder regelverket om offentlige anskaffelser. Hun har møterett for Høyesterett og omfattende sivilrettslig prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser. Selman bistår både organisasjoner, privatpersoner samt private og offentlige virksomheter.

Arbeidserfaring

  • 2013 Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
  • 2011 - 2013 Senioradvokat Advokatfirmaet Wiersholm AS
  • 2007 Møterett for Høyesterett
  • 1999 - 2011 Advokatfullmektig og advokat Kommuneadvokaten i Oslo
  • 1998 - 1999 Konsulent Finansdepartementet, Skattelovavdelingen

Utdanning

  • 1997 Cand. jur., Universitetet i Oslo

Medlemskap / tillitsverv

  • Medlem Den norske Advokatforening
  • Leder varslingsnemnda ved Høyskolen i Oslo og Akershus