Bygg og anlegg

Våre advokater har lang og betydelig erfaring med rådgivning og tvisteløsning innenfor bygg- og anleggsbransjen. Gjennom vår rådgivning har vi opparbeidet oss inngående bransjekunnskap og kommersiell forståelse.

iStock_000004870032Large

Vi bistår ved alle typer byggeprosjekter, under alle stadier av byggeprosessen. Vi har klientenes verdiskapning i fokus gjennom hele prosessen fra søknad, forhandlinger, kontraktsutforming, prosjektgjennomføring og sluttoppgjør. I tilfelle tvister, bistår vi både med strategisk rådgivning, forliksforhandlinger og prosedyre for domstolene.

Våre entreprisefaglige advokater samarbeider tett med andre fagmiljøer for f.eks. Arbeidsrett, Fast eiendom og Europa- konkurranserett når behovet tilsier det.

Flesteparten av våre klienter er entreprenører, men vi bistår både byggherrer, rådgivere og leverandører.

Siste saker om Bygg og anlegg