Bruk av konkurransebegrensende avtaler kartlagt i ny rapport

Advokatfirmaet Hjort har sammen med Menon og Opinion hatt i oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet å kartlegge bruken av konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold.

_MG_0797

Hjorts bidrag har bestått i å kartlegge rettspraksis konkurranseklausuler og kundeklausuler i perioden 2011-2015. Vi fant 34 tvistesaker som har vært behandlet av domstolene i nevnte periode. 23 av disse ville vært omfattet av de nye reglene om konkurranseklausuler og kundeklausuler i arbeidsmiljøloven kapittel 14 A, mens 11 ikke ville vært omfattet. Av de 23 sakene som ville vært omfattet av kapittel 14 A, fikk (tidligere) arbeidstaker fullt medhold i 10 saker, mens (tidligere) arbeidsgiver fikk helt eller delvis medhold i 13 saker.

Rapporten er tilgjengelig via Arbeids- og sosialdepartementets nettsider

Fra Hjort har advokatene Alex Borch, Claude A. Lenth og Kristin Moum Kvithyll bidratt.

Se også disse artiklene om temaet:

Ny bok fra Hjort: "Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold"

Husk å revidere eldre arbeidsavtaler med konkurranse- eller kundeklausuler før nyttår 2016/17